Deník a Láska Anny Frankové (Frank,Dogar)

01. 01. 2012 | † 09. 01. 2014 | kód autora: pGL

Anne Franková byla Němka židovského původu žijící v Holandsku, na začátku celého příběhu spokojená dvanáctiletá dívka, které však, stejně jako mnoha dalším příslušníkům její rasy, nemělo být dovoleno dospět a žít plnohodnotně. Když roku 1942 její starší sestru Margot neminulo předvolání SS, rodina na nic nečekala a odešla do úkrytu zřízeného v budově firmy Annina otce, který Anne nazvala "zadní trakt".

Po celé dva roky skrývání, od léta 1942 do sprna 1944, si Anne psala deník, v němž se jí podařilo zachytit psychózu oné doby, a její stylistický styl napovídá, že byla cenná už jenom tím, jak upřímně a kriticky dokázala psát. Její zápisky v sobě nesou všechno, co mohou. Annina výpověď je odrazem duše dospívající dívky, která, přes všechen strach kolem, dokáže a potřebuje cítit lásku, poznává postupně, jako my všechny, sama sebe, a nehodnotí, protože je stále ještě dítě.
Anna popisuje každodenní život v zadním traktu ne pro sebe, ale tak, jako by ho vyprávěla. Deník píše imaginární přítelkyni Kitty, v níž v samotě nachází oporu, a vylévá si jí srdce, protože nikdo jiný jí naslouchat nemůže.

V úkrytu Anne prožije i svou první lásku. Krom Frankových v Zadním domě jsou také van Pelsovi, jejichž syn Peter je jediným člověkem, k němuž a od nějž Anne může cítit a přijímat lásku jinou než rodičovskou a sourozeneckou. Ve společenství osmi lidí v jednom domě si Anne a Peter vzájemně naslouchají, jsou ale od sebe po pár měsících odtrženi, když je úkryt 4.srpna 1944 vyzrazen a jeho obyvatelé převezeni do koncentračních táborů ...
Jako jediný z ukrývaných přežil Anin otec, Otto Frank, který, když se prokázalo, že Anne už nežije, nalpnil odkaz svojí dcery a schovaný deník upravil podle Aniných verzí pro širší veřejnost.

Annin deník je jedinečnou ozvěnou citu dívky, jíž do života vstoupila válka, v které je dovoleno málo, ale všechno - Sharon Dogar vydala knihu Láska Anny Frankové, která celý příběh, tentokrát i z prostředí koncentračního tábora, podává očima Anniny lásky, Petera van Pelse.

Co Anna cítí, když se poprvé ocitá v úkrytu, o němž neví, zdali z něj bude moci vyjít? Co se asi honí hlavou patnáctiletému Petrovi a jaké jeho vazby byly zpřetrhány? Jak Peter Annu vnímá, jak se ona dívá na něj a jak se chovají ostatní obyvatelé Zadního domu? Co se stane s lidskými hodnotami, když dvě vzdálené rodiny svede dohromady válka? A co je to za naději, která umožňuje vydržet a více než přežít....?

Odjakživa mě válečná témata zajímala, ale deník Anny je víc než to. Působí na mě silně, protože jsem se vlastně nedávno ocitla v podobné emoční situaci jako ona, trochu jiném kontextu,protože tady se neválčí, ale Anna bez obalu píše to, co bych se neodvažovala vyslovit.Když mám otázku,kterou nemůžu položit tátovi, otevřu Frank nebo Dogar a najdu odpověď.Deník Anny nikdy nezmizí, protože se v každé době najde někdo, komu láska nechybí pubertálním stylem "někoho mít",ale chce vystoupit ze samoty.Anně to bylo dáno okusit jen na chvíli, mně zatím také,ale vím, že nejsem první a nebudu poslední. A i Sharon Dogar patří můj dík. Když tyhle dvě knížky čtu, s poslední stránkou v nich uzavřu i to, co pálí mě. Možná proto, že jsou tak skutečné ...

 


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.